Language and Numbers Laboratory

צור קשר

 • ענת פריאור
  המחלקה ללקויות למידה
  אוניברסיטת חיפה, חיפה 31905, ישראל
 • E-mail: aprior@edu.haifa.ac.il
 • (משרד: 04-8249357 (פנימי 3357
 • אורלי רובינשטיין
  המחלקה ללקויות למידה
  אוניברסיטת חיפה, חיפה 31905, ישראל
 • E-mail: orly.rubinsten@gmail.com
 • (משרד: 04-8288131 (פנימי 8131
 המעבדה לחקר שפה ומספרים


השגים אחרונים

נאורס עבאס זכתה במלגת דוקטורט יוקרתית מטעם הות"ת - כל הכבוד!

ליהי שרקון, פאתן עוואודה, שיר ישי, שמעון פרוס ותאיר זיגלמן זכו במלגות הצטיינות לתואר שני מהרשות ללימודים מתקדמים באוניברסיטת חיפה - יישר כוח!

ברכות לרזאן סילאוי על זכייה במלגת מצוינות מטעם המועצה להשכלה גבוהה

ברכות לתמר משלי על זכייה במלגת מצוינות מטעם הרשות ללימודים מתקדמים של אוניברסיטת חיפה

ברכות חמות לד"ר בילי מור על אישור עבודת הדוקטורט שלה "הבדלים בין-אישיים ביעילות הקריאה בשפה שנייה בקרב דו-לשוניים הדוברים שפות עם מערכות כתב שונות"