Language and Numbers Laboratory

צור קשר

 • ענת פריאור
  המחלקה ללקויות למידה
  אוניברסיטת חיפה, חיפה 31905, ישראל
 • E-mail: aprior@edu.haifa.ac.il
 • (משרד: 04-8249357 (פנימי 3357
 • אורלי רובינשטיין
  המחלקה ללקויות למידה
  אוניברסיטת חיפה, חיפה 31905, ישראל
 • E-mail: orly.rubinsten@gmail.com
 • (משרד: 04-8288131 (פנימי 8131
 המעבדה לחקר שפה ומספרים


השגים אחרונים

ברכות לרזאן סילאוי על זכייה במלגת מצוינות מטעם המועצה להשכלה גבוהה

ברכות לתמר משלי על זכייה במלגת מצוינות מטעם הרשות ללימודים מתקדמים של אוניברסיטת חיפה

ברכות חמות לד"ר בילי מור על אישור עבודת הדוקטורט שלה "הבדלים בין-אישיים ביעילות הקריאה בשפה שנייה בקרב דו-לשוניים הדוברים שפות עם מערכות כתב שונות"